Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja 2019/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kryteria i terminy rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych.

Wójt Gminy Małkinia Górna informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna w roku szkolnym 2019/2020, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnionych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie wymaganych kryteriów, a także terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Kryteria rekrutacji:

- do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa Uchwała Nr 202/XXXIV/2017 Rady Gmina Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

-  do klas pierwszych szkół podstawowych określa Uchwała Nr 203/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składnia dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna: 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Od 25 lutego 
do 12 marca 2019 r.

godz.15.00

Od 6 maja 
do 10 maja 2019 r.

godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Od 13 marca do 
19 marca 2019 r.

Od 13 maja 
do 27 maja 2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

20 marca 2019 r.

28 maja 2019 r.

4.

Potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Od 21 marca 
do 4 kwietnia 2019 r.
godz. 15.00

Od 29 maja
do 30 maja 2019 r.
godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

5 kwietnia 2019 r.

31 maja 2019 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składnia dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna: 

L.p.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 11 marca 
do 22 marca 2019 r.
godz. 15.00

Od 6 maja
do 10 maja 2019 r.
godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Od 25 marca 
do 9 kwietnia 2019 r.

Od 13 maja
do 17 maja 2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

10 kwietnia 2019 r.

20 maja 2019 r.

4.

Potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

0d 11 kwietnia 
do 24 kwietnia 2019 r.

godz. 15.00

Od 21 maja

do 24 maja 2019 r.

 godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25 kwietnia 2019 r.

28 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2019 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna.

 

 

 

Autor: Małgorzata Dmochowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-02-20
Data publikacji:2019-02-20
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Dmochowska
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Dmochowska
Liczba odwiedzin:246