Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Panią/Pana, że:

Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.

 

Administratorem Pani/Pana Danych jest: Szkoła Podstawowa w Orle

z siedzibą: Orło 11,  07-320 Małkinia Górna 

 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:  iodo@malkiniagorna.pl

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

rekrutacji/realizacji obowiązku przedszkolnego/szkolnego.

 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy Prawo Oświatowe / udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych.                                                                                                                                                                                                                                                               

Okres przechowywania danych: 

Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z archiwizacją.

Ma Pani/Pan prawo do:    1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

                                          2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

                                          3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

                                          4. przenoszenia danych,

                                          5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

                                          6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Podane przez Panią/Pana dane są:    

wymogiem ustawy / pobrane dobrowolnie.

 

 Pani/Pana dane:    

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i  profilowaniu.                                                                                          

 

                                                                                                           Dyrektor

                                                                                             Szkoły Podstawowej w Orle

                                                                                            mgr Małgorzata Dmochowska

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-12-28
Data publikacji:2018-12-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Dmochowska
Liczba odwiedzin:1194