Szkolny zestaw programów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

Nazwa

przedmiotu

Tytuł programu

Nr

programu

Wydawnictwo

Realizujący

Wychowanie

Przedszkolne

Program Wychowania Przedszkolnego WOKÓŁ PRZEDSZKOLA

1-WP-20/21

MAC

Karolina Frydrych

Religia

TAK dla Jezusa

2-R-20/21

Jedność

Anna Kopacz

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych

3-JA-20/21

PEARSON

Kinga Brzostek

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2020/2021

PRZEDMIOT

KLASA

TYTUŁ PROGRAMU

NR PROGRAMU

WYDAWNI-CTWO

REALIZUJĄCY

Edukacja wczesnoszkolna

I

II-III

Program nauczania-uczenia się dla I etapu kształcenia-edukacji wczesnoszkolnej „Elementarz odkrywców”

1-EW-20/21

2-EW-18/19

NOWA ERA

B. Kozłowska

B. Fydrych

M. Ogrodnik

A. Kopacz

Język angielski

I

 

 

II-III

Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III

Język angielski z nauczaniem zintegrowanym - Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej

3-JA-20/21

 

 

4-JA-18/19

PEARSON

 

 

OXFORD

K. Brzostek

Religia

I-III

W rodzinie dzieci Bożych

5-R-14/15

Jedność

Anna Kopacz

Język polski

IV

V-VIII

„Nowe słowa na start” – program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV - VIII szkoły podstawowej

6-JP-20/21

7-JP-17/18

Nowa Era

I. Wileńska

Historia

IV

V-VIII

„Wczoraj i dziś” - Program nauczania historii w kl. 4 - 8 szkoły podstawowej

8-H-20/21

9-H-17/18

Nowa Era

M. Ogrodnik

Plastyka

IV

V-VII

„Do dzieła!”  - Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej

10-PL-20/21

11-PL-17/18

Nowa Era

B. Fydrych

Muzyka

IV

V-VII

„Lekcja muzyki” – Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 - 7 szkoły podstawowej

12-MU-20/21

13-MU-17/18

Nowa Era

B. Fydrych

Język angielski

IV

V–VI

 

VII-VIII

 

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV - VIII

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego

14-JA-20/21

15-JA-17/18

 

16-JA-20/21

PEARSON

 

 

MACMILLAN

 

K. Brzostek

Matematyka

IV

 

 

 

V- VIII

„Matematyka z plusem 4” Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej

„Matematyka z kluczem” – Program nauczania dla klas 4 - 8 szkoły podstawowej

17-M-20/21

18-M-17/18

GWO

 

 

 

Nowa Era

M. Dmochowska

D. Rzempołuch,

Przyroda

IV

„Tajemnice przyrody” – Program nauczania przyrody w klasie IV szkoły podstawowej

19-PRZ-20/21

Nowa Era

D. Wileńska

Technika

IV

 

 

V - VI

Program nauczania 
techniki klasy IV - VI    

 

„Jak to działa?” – Program nauczania techniki w szkole podstawowej

20-T

 

 

21-T-17/18

Mac Edukacja

 

Nowa Era

D. Rzempołuch

Informatyka

IV - VIII

„Lubię to!” – Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

22-I-17/18

Nowa Era

B. Kozłowska

Wychowanie fizyczne

IV - VIII

Program nauczania wychowania fizycznego „Magia ruchu”.

23-WF-17/18

JU.DM-WF S.C

D. Wileńska

Wychowanie do życia w rodzinie

IV, V, VI, VII, VIII

Program nauczania wychowanie do życia w rodzinie dla klasy IV szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości”; Program nauczania wychowanie do życia w rodzinie dla klasy V szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości”; Program nauczania wychowanie dożycia w rodzinie dla klasy VII szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości”; Program nauczania dla klasy VIII szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości”

24-WDŻ-17/18

 

25-WDŻ-18/19

26-WDŻ-19/20

 

 

 

Rubikon

Danuta Osiadacz

Religia

IV - VI, VII, VIII

Odkrywamy tajemnice Bożego świata

”Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin”

27-R-15/16

28-R-17/18

Jedność

A. Kopacz

Biologia

V, VI, VII, VIII

Program nauczania biologii „Puls życia”

29-B-17/18

Nowa Era

D. Wileńska

Geografia

V, VI, VII, VIII

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta Nowa”

30-G-17/18

Nowa Era

U. Marczewska

Fizyka

VII, VIII

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką”

32-F-17/18

Nowa Era

M. Dmochowska

Chemia

VII, VIII

„Chemia Nowej Ery” – program nauczania chemii w szkole podstawowej

33-CH-17/18

Nowa Era

D. Rzempołuch

Język rosyjski

VII, VIII

Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego w szkole podstawowej (klasy VII - VIII)

34-JR-17/18

PWN

I. Gołębiewska

Doradztwo zawodowe

VII, VIII

Program nauczania doradztwa zawodowego w szkole podstawowej

35-DZ-20/21

 

 

E. Kłusek

Edukacja dla bezpieczeństwa

VIII

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej

36-EDB-20/21

Nowa Era

A. Młynarczyk

Wiedza o społeczeństwie

VIII

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej „Dziś i jutro”.

37- WOS-20/21

Nowa Era

E. Borowa

 

  

Autor: Małgorzata Dmochowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-20
Data publikacji:2017-11-20
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Dmochowska
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:826