Szkolny zestaw programów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego rok szkolny 2017/2018

 

Nazwa

przedmiotu

Tytuł programu

Nr

programu

Wydawnictwo

Realizujący

Wychowanie

Przedszkolne

 

 

 

 

 

Elementarz sześciolatka. Program wychowania przedszkolnego – roczne przygotowanie do szkoły.

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Fydrych,

Marta

Ogrodnik

 

 

 

 

Religia

 

W radości dzieci Bożych

 

 

 

 

Jedność

 

 

Anna Kopacz

 

 

Język angielski

 

 

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym. Program nauczania dla 3, 4, 5 i 6 – latków.

 

 

 

OXFORD

 

Kinga Brzostek

 

 

Szkolny zestaw programów nauczania rok szkolny 2017/2018

 

PRZEDMIOT

 

 

 

KLASA

TYTUŁ PROGRAMU

NR PROGRAMU

WYDAWNICTWO

REALIZUJĄCY

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

Edukacja informatyczna

I

Program nauczania-uczenia się dla I etapu kształcenia-edukacji wczesnoszkolnej „Elementarz odkrywców”.

 

1-EW-17/18

NOWA ERA

Mariola Pawłowska

Dorota Rzempołuch

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

Zajęcia komputerowe

II-III

„Doświadczanie świata” Edukacja wczesnoszkolna Program nauczania dla I etapu kształcenia.

1-EW-15/16

ORE/MEN

Anna Kopacz

Barbara Kozłowska

Dorota Rzempołuch

 

Język angielski

 

                        

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

II-III

 

 

 

 

Język angielski z nauczaniem zintegrowanym -

Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej.

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym -

Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej.

 

6-JA-12/13

 

 

 

 

2-JA-17/18

 

 

 

 

OXFORD

 

 

 

 

K. Brzostek

 

Religia

 

 

 

I-III

 

 

 

W rodzinie dzieci Bożych

 

2-R-14/15

 

 

 

 

Jedność

 

 

 

Anna Kopacz

 

Język polski

V-VI

 

IV, VII

„Czytać, myśleć, uczestniczyć”

 

„Nowe słowa na start” – program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

2-JP-12/13

 

4-JP-17/18

Nowa Era

I. Wileńska

 

Historia i społeczeństwo

V-VI

 

IV, VII

„Wczoraj i dziś”

 

„Wczoraj i dziś” - Program nauczania historii w kl. 4-8 szkoły podstawowej

3-H-15/16

 

5-H-17/18

Nowa Era

M. Pawłowska

 

Plastyka

V -VI

 

IV, VII

 

„Do dzieła”

 

„Do dzieła!”  - Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej

4-PL-15/16

 

6-PL-17/18

Nowa Era

B. Kozłowska

Muzyka

V-VI

 

 

 

 

IV, VII

Program nauczania ogólnego muzyki w kl. IV – VI szkoły podstawowej

 

„Lekcja muzyki” – Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej

 

5-MU-14/15

 

 

 

7-MU-17/18

Nowa Era

B. Kozłowska

 

Język angielski

 

V-VI

 

 

 

 

IV, VII

 

Program nauczania języka angielskiego-  kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej- II etap edukacyjny

 

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII

7-JA-12/13

 

 

 

 

8-JA-17/18

 

OXFORD

 

 

 

PEARSON

 

K. Brzostek

 

Matematyka

V-VI

 

IV, VII

„Matematyka z kluczem”

 

„Matematyka z kluczem” – Program nauczania dla klas 4-8 szkoły podstawowej

4-M-15/16

 

 

9-M-17/18

Nowa Era

D. Rzempołuch

Przyroda

V-VI

 

IV

„Tajemnice przyrody”

 

„Tajemnice przyrody” – Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej

5-PRZ-15/16

 

 

10-PRZ-17/18

Nowa Era

 

 

D. Wileńska

Zajęcia techniczne

V-VI

 

IV

„Jak to działa?”

 

„Jak to działa?” – Program nauczania techniki w szkole podstawowej

10-T-12/13

 

 

11-T-17/18

Nowa Era

 

D. Rzempołuch

Zajęcia komputerowe

V-VI

 

IV, VII

„Lubię to”

 

„Lubię to!” – Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

11-ZK-12/13

 

 

12-I-17/18

Nowa Era

D. Rzempołuch

Wychowanie fizyczne

 

V- VI

 

 

IV, VII

„Wychowanie fizyczne bliższe wartościom”

 

Autorski program nauczania wychowania fizycznego „Wartości i aktualizacje” dla kas IV-VIII szkoły podstawowej

1-WF-13/14

 

 

 

13-WF-17/18

Korepetytor

I. Wileńska

Wychowanie do życia w rodzinie

V-VI

 

IV

 

 

VII

„W drodze ku dorosłości”

 

Program nauczania dla klasy IV szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości”

Program nauczania dla klasy VII szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości”

6-WDŻ-15/16

 

21-WDŻ-17/18

 

 

14-WDŻ-17/18

Rubikon

I. Wileńska

Religia

IV-VI

 

 

VII

Odkrywamy tajemnice  Bożego świata

 

”Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin”

3-R-15/16

 

 

15-R-17/18

Jedność

A. Kopacz

Biologia

VII

Program nauczania biologii „Puls życia”

16-B-17/18

Nowa Era

D. Wileńska

Geografia

VII

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta Ziemia”

17-G-17/18

Nowa Era

D. Osiadacz

Fizyka

VII

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką”

18-F-17/18

Nowa Era

M. Dmochowska

Chemia

VII

„Chemia Nowej Ery” – program nauczania chemii w szkole podstawowej

19-CH-17/18

Nowa Era

D. Rzempołuch

Język rosyjski

VII

Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego w szkole podstawowej (klasy VII-VIII)

20-JR-17/18

PWN

I.Gołębiewska

Doradztwo zawodowe

VII

Program nauczania doradztwa zawodowego w szkole podstawowej

22-DZ-17/18

 

Kinga Brzostek

Zajęcia rozwijające

IV

 

 

 

VII

 

 

I

Program zajęć rozwijających koła ekologicznego „Człowiek i jego otoczenie”.

 

Program zajęć rozwijających koła polonistycznego.

 

Program zajęć rozwijających koła plastycznego „Kolorowe kredki”.

 

 

23-ZR-17/18

 

 

 

24-ZR-17/18

 

 

25-ZR-17/18

 

Jolanta Adamska

 

 

Mariola Pawłowska

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-20
Data publikacji:2017-11-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:509