Jesteś tutaj: Start / Szkoła / Biblioteka

Biblioteka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

BIBLIOTEKA CZYNNA

PONIEDZIAŁEK    10.05 - 11.05                                            

WTOREK                 11.00 - 12.00

ŚRODA                       7.20 - 10.15

CZWARTEK              9.10 - 10.15

                                   11.00 - 12.00

 

Regulamin Biblioteki Szkolnej

Szkoły Podstawowej w Orle

 

Podstawa prawna:

Art. 22 aj oraz 22ak Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,1954 i 2169 z poź. zm); Art. 104 Ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z poź. zm.).

 

1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

2. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.

3. Czytelnik wypożycza książki wyłącznie na swoje nazwisko.

4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres miesiąca (w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu zwrotu).

5. Uczniowie kończący lub zmieniający szkołę oraz pracownicy odchodzący z pracy rozliczają się z wypożyczonych książek.

6. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.

7. Biblioteka szkolna wypożycza bezpłatnie podręczniki uczniom oraz udostępnia materiały ćwiczeniowe i edukacyjne na dany rok szkolny.

8. Książki można wypożyczać na okres przerwy wakacyjnej i ferii zimowych .

9. Za zniszczone lub zagubione książki czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną. W takim przypadku należy:

a) Odkupić taką samą książkę,

b) Oddać książkę własną zaakceptowaną przez bibliotekarza.

10. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

 

Regulamin Biblioteki Szkolnej Szkoły Podstawowej w Orle zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, wchodzi w życie z dniem 03 kwietnia 2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-20
Data publikacji:2017-11-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1475