Procedura bezpiecznego wydawania i spożywania posiłków

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Procedura bezpieczeństwa wydawania i spożywania posiłków
w Szkole Podstawowej w Orle

 1. Uczniowie spożywają posiłek w miejscu wyznaczonym planem zajęć w danym dniu.
 2. Przy stoliku może przebywać 1 uczeń, a w szczególnych przypadkach max. 2 osoby tej samej klasy.
 3. Przed rozpoczęciem konsumpcji, uczniowie są zobowiązani do zachowania higieny, tj. umycie rąk wodą z mydłem.
 4. Podczas spożywania posiłku nie należy częstować innych uczniów.
 5. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów,  naczyń stołowych oraz sztućców.
 6. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających, zgodnie z wytycznymi jednocześnie w sali oraz zasad ograniczenia możliwości ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa.
 7. W miarę możliwości w sali powinni spożywać posiłki uczniowie tej samej klasy.
 8. W klasach 0 – III czas spożywania posiłków organizuje wychowawca klasy. Posiłki spożywane są każdego dnia o jednakowej porze.
 9. W szczególnych przypadkach, podyktowanych stanem zdrowia ucznia, dopuszcza się pobyt rodzica w czasie spożywania posiłków na terenie szkoły. Rodzic jest zobowiązany do zachowania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w placówce.
 10. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek. Stosowane są naczynia i sztućce jednorazowego użytku.
 11. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.
 12. W sali, w której spożywane są posiłki nie obowiązuje samoobsługa.

 Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. i obowiązuje do czasu jej odwołania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-10-26
Data publikacji:2021-10-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Dmochowska
Liczba odwiedzin:659