Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Orle

 

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 4. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 5. Wyznacza się osobne wejścia dla uczniów z różnych grup wiekowych.
 • Wejście główne i przynależną szatnię wyznacza się dla uczniów klas IV – VIII.
 • Wejście od strony boiska i druga szatnia przeznaczone są dla uczniów klas 0 – III.
 1. Opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:

- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

- dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m,

- dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,

- stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust), dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcją znajdującą się przy dozowniku środka odkażającego lub używania rękawiczek jednorazowych.

 1. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). 
 2. Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
 3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
 4. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 5. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. i obowiązuje do czasu jej odwołania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-10-26
Data publikacji:2021-10-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Dmochowska
Liczba odwiedzin:558